Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Touch of Pure που βρίσκεται στην ιστοσελίδα touchofpure.gr με έδρα την Γλυφάδα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον Πελάτη για την εκπλήρωση και την κατ’ επέκτασιν επαλήθευση των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν την επεξεργασία ηλεκτρονικών παραγγελιών, την αποστολή προϊόντων και την απαραίτητη επικοινωνία για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο.

Γενικοί όροι χρήσης

 1. Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το GDPR (στο εξής θα αναφέρεται ως Κανονισμός) ορίζεται η εταιρεία Touch of Pure – Κιούπης Ι. Νικόλαος, με έδρα την Γλυφάδα, οδός Κνωσού 18, Τ.Κ. 16561 (στο εξής θα αναφέρεται ως εταιρεία).
 2. Τα στοιχεία επαφής της εταιρείας είναι: e-mail: info@touchofpure.gr, τηλ.: 210-9601243.
 3. Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Προέλευση των προσωπικών δεδομένων

 1. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεση του πελάτη και έχουν συλλεχθεί μέσω της σύμβασης αγοράς, την ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα και την τοποθέτηση ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος touchofpure.gr.
 2. Η εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα, απαραίτητα για την εκπλήρωση της αγοράς, δεδομένα του πελάτη.
 3. Η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αποστολής προϊόντων και για λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, για τη χρονική περίοδο που απαιτείται από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται και δεν μεταφέρονται σε άλλες χώρες.

Σκοπός της διαχείρισης δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα touchofpure.gr σε συμμόρφωση με το Κεφάλαιο 4, Ενότητα 2 του Κανονισμού,
 2. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας που δημιουργήθηκε από τον πελάτη (όνομα, διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου),
 3. Ρύθμιση νόμων και κανονισμών που πηγάζουν από τη σχέση μεταξύ πελάτη και εταιρείας,
 4. Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συμβολαίου αγοράς. Η σύμβαση αγοράς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τα προσωπικά δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

 1. Η εταιρεία αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχέση και τη σύμβαση μεταξύ εταιρείας και πελάτη και για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.
 2. Η εταιρεία οφείλει να διαγράψει κάθε προσωπικό δεδομένο μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται ως απαραίτητη για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Αποδέκτες και επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων

Τρίτα μέρη που τυχόν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη είναι υπεργολάβοι της εταιρείας. Οι υπηρεσίες αυτών των υπεργολάβων είναι απαραίτητες για την επιτυχή εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς και την επεξεργασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

Υπεργολάβοι της εταιρείας θεωρούνται:

 • Η εταιρεία αποστολής
 • Το Google Analytics (στατιστικά ιστοσελίδας)
 • Ο λογιστής της εταιρείας (μόνο για τιμολόγια)

Δικαιώματα του πελάτη

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό, ο πελάτης δικαιούται:

 1. την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα,
 2. την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων,
 3. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,
 4. την ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 5. τη μεταφορά των δεδομένων,
 6. την ανάκληση της αποδοχής επεξεργασίας μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@touchofpure.gr,
 7. την υποβολή παραπόνου στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 1. Η εταιρεία δηλώνει πως αναλαμβάνει τη λήψη όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θεωρούνται απαραίτητα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων,
 2. Η εταιρεία έχει λάβει τεχνικές προφυλάξεις για τη διαφύλαξη των δεδομένων, υπό την έννοια της ασφάλισης της πρόσβασης στον υπολογιστή μέσω κωδικού, λογισμικού antivirus και συνεχούς συντήρησης.

Τελευταίοι όροι

 1. Τοποθετώντας ηλεκτρονική παραγγελία στην ιστοσελίδα touchofpure.gr ο πελάτης επιβεβαιώνει πως έχει ενημερωθεί για τους όρους που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους αποδέχεται πλήρως.
 2. O πελάτης αποδέχεται τους όρους τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι στη φόρμα παραγγελίας.
 3. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή. Η ανανεωμένη έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι τίθενται σε ισχύ από τις 01/04/2021.

Cookies 

α. Cookies που εκδίδονται από την ιστοσελίδα μας

Τα cookies είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που στέλνουμε στον browser σας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητά του. Καθιστούν την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. 

Το πληροφοριακό μας σύστημα θα εκδώσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης σας κάθε φορά που συνδέεστε στη ιστοσελίδα. Τα cookies κάνουν ευκολότερη τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση μελλοντικής επίσκεψης. Θα μας επιτρέψουν να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις στην ιστοσελίδα μας και να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος για εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε αυτή τη περίπτωση, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή και να ολοκληρώσετε τις παραγγελίες σας.

β. Cookies τρίτων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας θα εκδοθούν κάποια cookies τρίτων εταιριών/υπηρεσιών όπως cookies που θα χρησιμοποιηθούν για να έχουμε πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας (Google Analytics), cookies που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε στην ιστοσελίδα μας χαρακτηριστικά περιεχομένων Social Media καθώς και άλλα cookies τρίτων εταιριών για την χρήση διαφημιστικών και άλλων ενεργειών από τη ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν πληροφορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καλάθι αγορών