Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και η ιστοσελίδα στο σύνολό της, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική (εκτός από την αγορά εμπορευμάτων από την ιστοσελίδα μας) χρήση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε τo περιεχόμενο και άλλο υλικό που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα touchofpure.gr μόνο για προσωπική χρήση. Κανένα δικαίωμα για οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει δεν μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε λήψης ή αντιγραφής. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε (εξαιρούνται τα παραπάνω), να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να πουλήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, όλου ή μέρους, οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας. Η Touch of Pure διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη και να εγείρει αξιώσεις (κατά το αστικό ή το ποινικό δίκαιο) κατά προσώπων που προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου και κατά εκείνων που προβαίνουν σε οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Καλάθι αγορών